Euroforum

Euroforum organiseert jaarlijks diverse congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties.

“Een controller gaat geld opleveren”

“Een controller gaat geld opleveren” – 8 november 2017

Lees hier het Interview met Tjerk Budding, Senior Lecturer Public Sector Accounting, VU Amsterdam. En docent van de Opleiding Controller in de Zorg. Wat zijn de nieuwe uitdagingen voor de controller in de zorg? De controller kostte voorheen alleen maar geld, maar dat gaat veranderen. Hij wordt van een fee-burner naar een fee-earner. De controller …

The post “Een controller gaat geld opleveren” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: redactie

Meer subsidiekansen door het Pact van Amsterdam

Meer subsidiekansen door het Pact van Amsterdam – 8 november 2017

Meer Europese subsidiekansen Op 30 mei 2016 tekenden 28 Europese ministers het Pact van Amsterdam. De ondertekenings­plechtigheid vond plaats onder leiding van Minister Plasterk op het Marineterrein in Amsterdam, een groene oase in de hoofdstad, direct naast het Scheepvaartmuseum. “Steden krijgen meer invloed op Europees beleid” meldde het persbericht van het Ministerie van BZK. Het …

The post Meer subsidiekansen door het Pact van Amsterdam appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Risicomanagement: 3 Tips & Tricks

Risicomanagement: 3 Tips & Tricks

8 november 2017

Door: Martin van Staveren , Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente Met risico’s heeft élke organisatie te maken. Ze kunnen de organisatiedoelen danig in de weg zitten. Bij veel overheden en non-profit organisaties staat risicomanagement dan ook hoog op de agenda. Enerzijds vanwege regelgeving en vanuit de toezichthouders. Anderzijds in toenemende mate ook vanuit de …

The post Risicomanagement: 3 Tips & Tricks appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Risicomanagement in de praktijk

Risicomanagement in de praktijk – 8 november 2017

Evenwichtige beslissingen nemen: dat is wat er van bestuurders, managers en andere medewerkers gevraagd wordt. Zij moeten daarom nadenken over toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden die hen kunnen helpen óf juist belemmeren bij het realiseren van de gestelde doelen. Kortom: zij moeten kansen en risico’s afwegen. Denk aan zaken waar je bijvoorbeeld mee te maken kunt …

The post Risicomanagement in de praktijk appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Tjerk Budding: “Elkaar inspireren is ontzettend leuk!”

Tjerk Budding: “Elkaar inspireren is ontzettend leuk!” – 8 november 2017

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Tjerk Budding. “Deze opleiding biedt ervaren controllers de mogelijkheid om kort en bondig te worden bijgepraat over de actuele ontwikkelingen in hun vakgebied. In mijn module belicht ik twee deelonderwerpen: management accounting en financial accounting. Hierbij bespreken …

The post Tjerk Budding: “Elkaar inspireren is ontzettend leuk!” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sybren Visser

Ondernemerschap non-profitinstellingen en (semi)-overheid en de aantrekkingskracht van belastingplicht!

Ondernemerschap non-profitinstellingen en (semi)-overheid en de aantrekkingskracht van belastingplicht! – 8 november 2017

Qompas sectorkeuzeArtikel door Henk Jan Steller, BTW Nederland B.V. en docent van de cursus BTW voor non-profit instellingen, gemeenten & provincies Ondernemerschap Het al dan niet bestaan van ondernemerschap voor de omzetbelasting is een steeds weerkerend thema voor non-profitinstellingen en (semi)-overheid. Om de positie voor de omzetbelasting te kunnen bepalen zal altijd eerst moeten worden vastgesteld …

The post Ondernemerschap non-profitinstellingen en (semi)-overheid en de aantrekkingskracht van belastingplicht! appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller”

Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller” – 8 november 2017

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Esther Spetter. “Veel publieke organisaties zijn de invulling van de controlfunctie aan het heroverwegen. Er vindt een verschuiving plaats van de meer financieel gerichte controller naar de business controller. Van deze business controllers wordt verwacht dat zij  …

The post Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sybren Visser

Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven

Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven – 8 november 2017

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van u als public controller. Decentralisatie van taken, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden, nieuwe samenwerkingsverbanden. U heeft vanuit uw financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en u staat aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Uw rol als …

The post Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert”

Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert” – 8 november 2017

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert. Zo zijn er veranderingen in het toezicht, en daarmee verandert ook de rol van de controller zelf. Public controllers moeten daarin mee, ze gaan voorzien in een veranderende …

The post Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sybren Visser

Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht

Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht – 8 november 2017

Het is 1 januari 2016 geweest, de wet VPB is in werking getreden. Vanaf nu zijn overheidsactiviteiten belast met vennootschapsbelasting (VPB). Deze nieuwe VPB-plicht is complex en zorgt voor veel onduidelijkheid en ballast voor, met name, de financiële afdelingen van overheidsbedrijven. Een goed doordacht VPB-beleid voorkomt echter naheffingen en beperkt de VPB-lasten. Het is dus …

The post Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2020