Euroforum

Euroforum organiseert jaarlijks diverse congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties.

Controller als coach

Artikel door Dirk Swagerman | Groningen, Juni 2014

De controller (m/v) kan op diverse wijzen opereren. Meestal zien we de controller als de bewaker van de bedrijfseconomische integriteit. Dat wil zeggen dat hij of zij er op toeziet dat er besluiten worden genomen die gericht zijn op efficiency en effectiviteit van de bestede middelen. Aan deze hoedanigheid ontleent de controller ook een groot deel van zijn gezag. In het onderwijs en bij de diverse opleidingen staat voor de vorming van de controller dit aspect dan ook centraal. Doch er zijn meer rollen van de controller te onderkennen. De controller treedt ook op als change-manager. Dan is het de persoon, die als projectmanager veranderingen in de financiële functie probeert door te voeren. Het bekende SAP-implementatie proces is daar dan een goed voorbeeld van.

Een andere positie van de controller is die van coach. Bij uitstek is de controller competent in zijn vakgebied, vandaar dat hij of zij wordt geconsulteerd voor inhoudelijke vragen over de BIV-AO, journaalposten, opstellen van de financiële rapportage om maar eens wat onderwerpen te noemen. In die positie stelt de controller zijn technische competentie beschikbaar voor anderen in de organisatie. Het gaat dan om de ad-hoc vraagbaak rol.

Het is naast al die – adviserende – rollen van belang dat de controller zich ook ontwikkelt als coach. Deze rol heeft een aantal dimensies. Dit is dan niet zo zeer inhoudelijk gericht maar veel meer gericht op gedragsverandering. Als eerste gaat het erom jonge medewerkers, die een goede dosis theoretische kennis hebben, wegwijs te maken in de praktijk. Doorgaans is dit een onderdeel van het management development programma waar jonge, veelbelovende starters deel van uit kunnen maken om zodoende goed te leren functioneren in de betreffende organisatie. Het gaat er dan om te leren zien hoe organisaties in de praktijk functioneren, zoals het herkennen van macht en invloed. Daarnaast is de rol van coach er op gericht om binnen de financiële functie op lang termijn een blijvende verandering tot stand te brengen. Dit is dan wat anders als de eerder genoemde projectmanagersrol, die ad-hoc wordt vervuld. Nu gaat het om beïnvloeding, met soft skills en overtuigingskracht lang termijn doelen te realiseren.

Het blijkt al te vaak dat de controller niet voldoende is geëquipeerd om die rol van coach goed te vervullen. Dit komt mede omdat de controllersfunctie een inhoudelijk sterke functie is. Het gaat daarbij voor een belangrijk deel om het voorhanden hebben van specifieke inhoudelijke kennis. Nu wordt er een beroep gedaan op allerlei andere vaardigheden. Als het uiteindelijk zal gaan om aan te geven wat de blijvende impact van de controller zal zijn, dan is het voorhanden hebben van deze vaardigheden een absolute must.

De controller zou deze capaciteiten kunnen verkrijgen om bewust te zoeken naar opleidings- en vormingsmogelijkheden vroeg in zijn of haar carrière. Een andere mogelijkheid is dat de controller, wanneer hij of zij participeert in het management development programma, in een vroeg stadium ervaring opdoet in een operationele functie waar het gaat om de problemen op te lossen van alle dag. In die functie worden managementvaardigheden ontwikkeld om sturing te geven aan medewerkers om de organisatie-doelen te realiseren.

Met die ervaring heeft de controller voor zijn – latere – functioneren een daadwerkelijke verrijking in zijn functioneren opgedaan wat hem of haar inzicht geeft in waar het management mee bezig is en hoe deze dan de financiële discipline aanwendt in het management. Daarmee kan de controller ook medewerkers coachen om de financiële functie zodanig aan te wenden dat er een daadwerkelijke lange termijn bijdrage zal zijn aan de gestelde doelen.

Investeer in je competentie ontwikkeling

De oude boekhouder die zich alleen maar met cijfers bezig houdt, is niet meer. De hedendaagse controller doet veel meer dan dan doet. Hij of kijkt achter de cijfers, kijkt vooruit en is een strategisch partner voor het management. Klinkt goed, maar hoe doe je dat in de praktijk? Experts Ross Paterson en Bart Vermaas, directeuren van CFO Partners, geven de komende weken een aantal nuttige tips.

Tip van deze week:
Investeer in je competentie ontwikkeling

Het ontbreekt controllers niet aan financieel inhoudelijke kennis om als strategisch partner te fungeren. Het is eerder de zachte kant. De klassieke stereotype controller komen we in de praktijk nog veel tegen. Tikje schuw, saai, reactief en droog in communicatie. Dat zijn niet de mensen die je uitnodigt om mee te denken over het strategische plan. Tip aan controllers kies een competentie waar je het meeste moeite mee heb en ontwikkel deze! (door training, coaching)

De uitdagingen waar KPN voor staat, zijn groot.

Ayse KeskinInterview met Ayse Keskin- Director Business Control Marketing & Sales Consumer Mobile & Residential KPN, door CareerGuide

De uitdagingen waar KPN voor staat, zijn groot. De telecommarkt is enorm in beweging. Het communicatiegedrag van klanten is veranderd en internet-spelers (denk aan WhatsApp, Twitter en Netflix) winnen steeds meer terrein. Tegelijkertijd zijn er ook veel groeikansen zoals complete oplossing voor consumenten (de combinatie van internet, digitale televisie, vaste en mobiele telefonie) evenals de markt voor mobiel internet met 4G. In deze turbulente en concurrerende markt biedt KPN communicatiediensten aan die eenvoudig, betrouwbaar en vernieuwend zijn.

´Dat maakt de uitdaging waar we voor staan des te groter´, opent Ayse Keskin het gesprek. Zij is Director Business Control Marketing & Sales. ´Hoe speel je in op de ontwikkelingen in de markt en keer je de trend van afnemende omzetten. In dat proces ondersteunen wij het MT met analyses en denken we proactief mee. Onze rol is daarmee verschoven naar business partner die meedenkt over de strategie en marktbewerking. Onze primaire verantwoordelijkheid ligt in het vooruitkijken en meesturen met het management.´

Best in Finance

´In de afgelopen jaren hebben we de kans gekregen naar die rol toe te groeien´, vervolgt Ayse. ´In 2007 ging het Best in Finance-programma van start met als doel de financiële functie effectiever te organiseren om meer toegevoegde waarde voor de business te realiseren. Daaardoor heeft een herschikking van de financiële rollen plaatsgevonden. Waar vroeger Accounting, Financial control en Business control door elkaar heen liepen is een strakkere scheiding gerealiseerd. De Financial Controller heeft de regie op de financiële processen en helpt ons met analyses en adviezen. Samen maken we de vertaalslag naar de business.

Best in Finance is een succes. De specialisatie in 3 verschillende rollen heeft kwaliteit in de hand gewerkt. Mensen voelen zich beter op hun plek en vanuit de markt hebben we top-talent weten aan te trekken. Het programma heeft door de jaren heen ook een diepere lading gekregen. Best in Finance staat nu voor de cultuur binnen de Finance discipline; voor de gedrevenheid om de prestaties almaar te willen verbeteren.

Ronald Touwslager; Business Controller één van de meest waardevolle functies

 Interview met Ronald Touwslager, directievoorzitter Obvion

Ik denk dat de business controller van eminent belang blijft binnen een bedrijf, met name vanwege het tegenwicht dat hij vormt voor directeuren en managers om gezamenlijk de toekomst van een bedrijf te bepalen.

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=hbYBaRU_ueA&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]

Transcriptie van het interview

Ik denk dat de business controller een van de meest waardevolle functies is binnen de financiële functie, omdat de business controller in tegenstelling tot de ouderwetse financiële controller c.q. de boekhouder ook veel meer in staat is om sparring partner van de directie te zijn. Hij is in die zin ook veel meer partner die niet alleen maar terugkijkt naar het verleden en wat gerealiseerd is, maar met name ook mee kijkt naar de toekomst.

Wat ik belangrijk vind binnen Obvion is dat je als directie bepaalde besluiten wil nemen, bepaald beleid tot uitvoering wil brengen. Daar wil je een terugkoppeling op krijgen wat de effecten daarvan zijn en daarop kunnen bijsturen, dus dat vraagt vooral een kritische houding van een business controller.

Ik vind het oude adagium ‘je kunt elk bedrijf aansturen’ onzinnig. Ik vind dat je iets moet hebben met het bedrijf, met het vak. Als je in een fabriek werkt dat friet maakt, dan moet je iets met eten hebben. Zo vind ik ook dat als je in een hypotheekbedrijf werkt, moet je wel snappen wat een hypotheek is.

Ik denk dat de business controller van eminent belang blijft binnen een bedrijf, met name vanwege het tegenwicht dat hij vormt voor directeuren en managers om gezamenlijk de toekomst van een bedrijf te bepalen.

De belangrijkste tip die ik voor business controllers heb is dat je jouw enorm analytisch vermogen, dat je sterk ontwikkelt tijdens je studie en in je vak, weet om te zetten in daadkracht bij anderen. Dat betekent dat je moet beïnvloeden vanuit een niet hiërarchische positie. Dat is iets wat verschrikkelijk veel oefening vraagt en ik zou het met name gunnen aan de business controller: heb het lef om dat ook te proberen en te ontwikkelen.

Functie van Business Controller niet voor iedereen weggelegd

Hoe ziet Mediq de functie van business controller binnen hun organisatie? En hoe is deze functie ingericht? Waar liggen de kwaliteiten? Wij vroegen het Hans Janssen, CFO Mediq.

 Het is een functie die dus niet voor iedereen weggelegd is, maar daardoor ook een hele interessante functie voor financiële mensen die dicht tegen de business aan willen zitten. Natuurlijk zit een business-controller in de discussie over strategie met zijn financiële pet op. Dus hij brengt de financiële kennis mee in deze discussie

Bekijk het interview

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=7Y1RPL2IXnI&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]

Transcriptie van het interview

De business controller is eigenlijk diegene binnen de financiële functie die de mensen binnen die financiële functie verbindt met de business. Dus het kruispunt tussen financiën en de business. Het is een functie die dus niet voor iedereen weggelegd is, maar daardoor ook een hele interessante functie voor financiële mensen die dicht tegen de business aan willen zitten. Natuurlijk zit een business-controller in de discussie over strategie met zijn financiële pet op. Dus hij brengt de financiële kennis mee in deze discussie.

Managen van het strategisch proces

Wat ook belangrijk is voor de controller is dat hij het strategisch proces managet. Dus zowel de financiële kant als het proces, en daarnaast de challenger op het gebied van de business. Dus dat zijn de kerntaken, wat mij betreft, die een controller speelt in het strategisch managementproces. Maar ze hoeven geen medische kennis te hebben, maar ze moeten natuurlijk wel voldoende affiniteit met de business hebben. Dat is wel heel erg belangrijk, want anders kunnen ze nooit een goeie gesprekspartner zijn. Natuurlijk hebben we mensen die gespecialiseerd.. in ons geval, we hebben apothekers in dienst.

De markt begrijpen

Onze controllers hoeven geen kennis van de farmacie te hebben, maar ze moeten wel begrijpen hoe de markt van de farmacie eruit ziet. Wat de ontwikkelingen zijn, hoe het business model van de farmacie eruit ziet en wat de veranderingen daarin zijn. Dat is wel heel erg belangrijk. Ik denk dat het tegenwoordig, voor mensen die nu starten, dat het lastiger is om er voor te zorgen dat ze de breedte in die financiële discipline ook krijgen. En het is belangrijk om dat vroeg in je carrière te doen. Ook als je werkt bij een grote multinational, zorg ervoor dat je uitstapjes kan maken in dat soort discipline. Want dat verrijkt ook jou controllerskennis.

3 tips voor de controller

De tips voor een business-controller zijn eigenlijk drie. Eentje is zorg dat je voldoende financiële kennis hebt, dus ook weet hoe een boekhouding werkt, dat is één. Tweede is, begrijp je business, begrijp je business model. En ook de ontwikkelingen in dat business model. En de derde, en zeker niet het onbelangrijkste, zorg voor de controls. Jij zit met de pet op van controls aan tafel, en denk goed na over wat zijn de controls in deze business.


 

Opleiding Controller in de Zorg

Bent u (toekomstig) controller in de zorg? En is uw streven om als finance professional een proactieve rol te vervullen binnen uw organisatie om kwalitatieve en betaalbare zorg te realiseren? Bekijk dan de 5-daagse opleiding Controller in de Zorg.

Peter Westdijk “Van boekhouding naar financial control”

Interview met Peter Westdijk, Interim Manager en Business Coach met uitgebreide ervaring als Controller, CFO en Directeur Bedrijfsvoering

Waar het voorheen de traditionele boekhouder was die opschreef wat er gebeurde en altijd achteraf rapportages verzorgde, zie je toch dat er meer en meer een verschuiving is naar management informatie

Bekijk het interview

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=PRF0cudEVoU” width=”560″ height=”315″]

 

Transcriptie van het interview

Wat je bij financial control ziet is een verschuiving. Waar het voorheen de traditionele boekhouder was die opschreef wat er gebeurde en altijd achteraf rapportages verzorgde, zie je toch dat er meer en meer een verschuiving is naar management informatie. Management informatie is dan niet opschrijven wat er is, maar aangeven: dit loopt nu uit de pas en er moet iets gedaan worden en zelfs nog beter: dit zou gedaan moeten worden. Die ontwikkeling is denk ik een verschuiving van boekhouding naar financial control. Daar heb je dan nog financial control en business control met soms wat taakverdelingen daarin, maar dat is de belangrijkste, dat je van opschrijven, registreren en verantwoorden naar beslissingsondersteunend gaat. Als je van nature bent: ik schrijf op wat er gebeurt en ik maak een hele grote Excel tot 2 decimalen achter de komma, waarin ik exact analyseer wat er allemaal gebeurd is, dat is leuk en dat kan best nuttig zijn voor een stukje verantwoordingsinformatie, maar dat is niet waar de cursus over gaat. De cursus gaat over het vakgebied zoals we dat nu zouden moeten bedrijven, in ieder geval ook naar de nabije toekomst toe zouden moeten doen en dat is veel meer onderdeel zijn van de business, de business in zijn besluitvorming ondersteunen en bewaken dat de afspraken ook worden nagekomen.

Wat we de cursisten leren is het breder denken, het veranderen, vergroten van kaders en het wegnemen van barrières door op een andere manier naar zaken te gaan kijken en ook met een veel bredere blik, zodat je veel meer waarde kunt toevoegen aan je onderneming, aan je organisatieonderdeel, aan je processen en aan de business en daar ligt uiteindelijk de winst van een goede financial controller en dus ook de waarde van deze training.

Financial control en business control zie ik op termijn in elkaar schuiven. Financial control is nu toch vaak in de praktijk nog steeds het afleggen van verantwoording, het zorgen voor BTW aangifte, voor een jaarrekening. Business control is heel erg gericht of zou dat in ieder geval moeten zijn, op beslissingsondersteuning. Dat is ook geen constante vraag naar werk, dus wat zie je: het management heeft een vraag en gaat de administratie op en zegt: ‘ik wil dit nu weten’. Dat betekent dat je als financial controller niet meer kunt zeggen: ‘ik ben boekhouder, dus ik wacht wel op donderdag, want dan is de business controller aanwezig’, het moet vandaag worden opgelost, dus die twee zullen uiteindelijk denk ik in elkaar gaan schuiven.

Ik heb wel eens gekscherend gezegd: eigenlijk zou je Excel moeten inruilen voor power point of word en op die manier richting een soort adviesfunctie gaan in plaats van alleen maar registreren. Natuurlijk blijft er rekenwerk in zitten, maar het gaat erom dat je de conclusies van dat rekenwerk over de bühne kunt brengen en bij het management kunt neerleggen: dit is er aan de hand en dit zijn de dingen die gedaan moeten worden.

Er zitten wat leuke cases in de training en die laten zien vanuit de fouten de 7 hoofdzonden van outsourcing en dat zijn altijd de mooiste verhalen.

Goos Minderman “Geen functie zo geëvolueerd als de controller”

Interview met Goos Minderman, Hoogleraar Public Law en Public Governance, Zijlstra Center

Van huis uit een financiële, bedrijfseconomische functie, erg bezig met cijfers en met jaarrekeningen, is het nu een veel bredere adviseur geworden die veel meer nadenkt over doelmatigheid, over processen

Bekijk het interview

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=IPn37zggbtE” width=”560″ height=”315″]

 

Transcriptie van het interview

Ik denk dat er geen functie is in het middenveld en in de overheid die zo geëvolueerd is de laatste 10 jaar als die van de controller. Van huis uit een financiële, bedrijfseconomische functie, erg bezig met cijfers en met jaarrekeningen, is het nu een veel bredere adviseur geworden die veel meer nadenkt over doelmatigheid, over processen.

De complexiteit betekent juist dat daar de problematiek het beste te vinden is, dus ik vind ook dat controllers de problematiek, de dynamiek en de complexiteit moeten opzoeken en die ook in het gezicht zien, zich bewust zijn van het gedrag van hun collega’s, maar ook van de burgers van de stad of de zieke mensen van het ziekenhuis of de leerlingen op school. Daar moet je rekening mee houden en dat maakt het spannend en interessant en het geeft ook stof om over te praten met elkaar.

We zeggen altijd: rechte rug van de controller. Je moet behoorlijk inhoudelijke overtuigingskracht hebben, je moet goed zijn in adviseren en je moet open staan voor andere visies en disciplines dan alleen de cijfermatige.

Volgens mij kunnen heel veel mensen dat leren en hebben we daar niet heel bijzondere eigenschappen voor nodig. Belangstelling voor cijfers en belangstelling voor mensen, dat zijn volgens mij de belangrijkste eigenschappen die je nodig hebt om een goede controller te kunnen worden.

Op de verkorte controller opleiding doen we 4 dingen:

  1. We kijken hoe de controller in het bestuur past en hoe de context in elkaar zit.
  2. We kijken naar nieuwe mechanismen voor interne sturing, management control, gedragsverandering.
  3. We kijken naar de laatste inzichten en de laatste problematiek die we met elkaar zien, bijvoorbeeld investeringsselectie, grondbedrijven, echt bedrijfeconomische problematiek.
  4. We kijken naar risicomanagement en risicobeheersing.

Tegelijkertijd krijg je van mensen die in het vakgebied zitten en zowel in de praktijk werken als lesgeven op universiteiten of hogescholen in het vakgebied van controlling, wat je daarvan kan leren. Het gebruik van up to date literatuur en ook de interactie met de docenten is altijd levendig en ook tussen de studenten onderling uit de verschillende sectoren van de publieke sector. Dat maakt het volgens mij een belangrijke opleiding voor mensen die daarmee verdieping willen zoeken.

Deze verkorte controller opleiding heeft al een lange geschiedenis. We evalueren hem elke keer weer opnieuw. Het is een opleiding die staat, die we al 8 jaar uitvoeren, waar al honderden mensen zijn geweest en waar we nog steeds goede feedback op krijgen. Ik denk dat we heel actueel blijven, wat in de sector nodig is.

Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019