Euroforum

Euroforum organiseert jaarlijks diverse congressen, opleidingen en trainingen voor professionals en managers bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties.

Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller”

Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller” – 8 november 2017

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Esther Spetter. “Veel publieke organisaties zijn de invulling van de controlfunctie aan het heroverwegen. Er vindt een verschuiving plaats van de meer financieel gerichte controller naar de business controller. Van deze business controllers wordt verwacht dat zij  …

The post Esther Spetter: “Meegroeien met de veranderende rol van de controller” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sybren Visser

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven

Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven – 8 november 2017

De grootschalige veranderingen in de publieke sector vragen veel van u als public controller. Decentralisatie van taken, nieuw beleid, de veranderende politieke krachtenvelden, nieuwe samenwerkingsverbanden. U heeft vanuit uw financiële en bedrijfsmatige expertise een belangrijke rol bij de implementatie van al deze veranderingen en u staat aan de voet van vergaande strategische beslissingen. Uw rol als …

The post Tips om uw rol als controller optimaal vorm te geven appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert”

Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert” – 8 november 2017

Binnenkort gaat de SBO Controllersopleiding voor overheid en non-profit van start. Een van de modules wordt verzorgd door Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert. Zo zijn er veranderingen in het toezicht, en daarmee verandert ook de rol van de controller zelf. Public controllers moeten daarin mee, ze gaan voorzien in een veranderende …

The post Gerard van Dieren: “De wereld van public controllers verandert” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sybren Visser

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht

Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht – 8 november 2017

Het is 1 januari 2016 geweest, de wet VPB is in werking getreden. Vanaf nu zijn overheidsactiviteiten belast met vennootschapsbelasting (VPB). Deze nieuwe VPB-plicht is complex en zorgt voor veel onduidelijkheid en ballast voor, met name, de financiële afdelingen van overheidsbedrijven. Een goed doordacht VPB-beleid voorkomt echter naheffingen en beperkt de VPB-lasten. Het is dus …

The post Tips voor het succesvol invoeren van de VPB-plicht appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

‘De naam controller dekt de lading niet meer’

‘De naam controller dekt de lading niet meer’ – 8 november 2017

Professor Hans Bossert, hoogleraar Public Governance aan Nyenrode Business Universiteit, is gedreven door het concept van tweebenig leiderschap: maatschappelijk rendement en een goede economische performance. Bij uitstek ook het terrein van de controller in de zorg. Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de ‘nieuwe controller in de zorg’? ,,We staan aan het einde van een …

The post ‘De naam controller dekt de lading niet meer’ appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sophie van den Hoven

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

“Controller moet zich vooral niet beperkend opstellen”

“Controller moet zich vooral niet beperkend opstellen” – 8 november 2017

Econoom Franck Asselman, senior stafadviseur strategie werkzaam in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, schrijver van het boek ‘Kostprijzen in Ziekenhuizen’ vindt het essentieel dat controllers zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het vak. De case van het AMC: Hoe is de planning en control cyclus ingericht bij AMC? ,,Het begint met …

The post “Controller moet zich vooral niet beperkend opstellen” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit

Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit – 8 november 2017

financiering zorgVoor zorginstellingen neemt het belang van subsidies toe. Budgetten in de gezondheidszorg nemen af en het Ministerie van VWS schuift steeds meer risico’s naar de zorginstellingen toe. Een flink aantal zorginstellingen krijgt hierdoor zelfs de financiering van investeringen niet rond. Een recente blogpost op de website van Actiz licht dit toe. Uitdaging Dat stelt zorg- …

The post Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Gert Jan van ‘t Land

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen

Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen – 8 november 2017

Subsidies verwervenDecentrale overheden hebben op tal van terreinen projecten die bijdragen aan innovatieve economische groei, duurzame ontwikkelingen en een inclusieve samenleving. De EU helpt u om uw prioriteiten als decentrale overheid werkelijkheid te maken. Op vele beleidsterreinen kunnen projecten worden gecofinancierd door Europese subsidieprogramma’s. Dat schrijft de Vereniging Nederlands Gemeenten in een recente publicatie. De VNG …

The post Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Gert Jan van ‘t Land

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015

Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015

8 november 2017

Jaarrekening1De rechtmatigheidscontrole voor de lokale overheid gaat ingaande 2017 veranderen. Sinds 2004 wordt jaarlijks door de accountant behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Accountants moeten nu bij de jaarrekening een accountantsverklaring over getrouwheid èn rechtmatigheid verstrekken. Vóór 2004 toetste de accountant …

The post Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015 appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sytzo van der Schaaf

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens

De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens – 8 november 2017

laptop financieelUitdagingen van de nieuwe public controller De nieuwe uitdaging van de public controller is het grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens, waarmee een organisatie te maken krijgt. Van belang is dan: het opbouwen van de juiste bestanden, het sorteren van de gegevens en het analyseren, en daarna komt pas het verwerken van …

The post De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: estherspetter

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]
Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2022