Rick Hoevenaars

5 Tips voor financials om effectief invloed uit te oefenen

NLP-trainer Ingrid Smit van art 2 advance geeft vijf concrete tips waardoor u meer invloed heeft op uw gesprekspartner(s).

Ongeacht of u formele macht heeft vanuit uw rol of functie, zijn er diverse manieren om invloed uit te oefenen. De mate van invloed die u heeft hangt af van een aantal factoren en heeft alles te maken met uw overtuigingskracht en uw vaardigheid om uw adviezen en kennis daadwerkelijk over te dragen op uw gesprekspartner(s). U hebt inhoudelijk voldoende kennis, dat staat buiten kijf, maar heeft u ook voldoende communicatievaardigheden in huis om uw gesprekspartner te overtuigen?


Tip 1 – Maak contact vanuit een positieve stemming

Professioneel contact, dat bestaat uit vertrouwen en respect, is essentieel om anderen te beïnvloeden. Soms is dit contact er al, gebaseerd op de ervaring die u heeft met uw gesprekspartner(s). En in gevallen waarin dit contact nog opgebouwd moet worden, is het essentieel om hier aandacht aan te besteden. Leef u in in de drijfveren en de doelen van uw gesprekspartner en zorg voor een optimale omgeving en stemming om uw gesprek te voeren. Bent u zelf in een bezorgde, gestreste of ongeduldige stemming, dan zal dat invloed hebben op uw gesprekspartner(s). U kunt er zelf voor zorgen dat uw stemming optimaal is om elk gesprek in goede banen te leiden.

 

Tip 2 – Focus op de gewenste uitkomst

Het komt helaas nog steeds voor dat besluitvormers en managers weten wat ze NIET willen. Het is als adviseur, financial en beleidsmaker dan ook essentieel om exact te weten welke uitkomst WEL wenselijk is. U kunt zelf heel duidelijk en specifiek aantonen welke mogelijkheden en gewenste uitkomsten wel haalbaar zijn. Laat u niet verleiden om in negatieve scenario’s te denken.

 

Tip 3 – Pas uw communicatiestijl aan op uw gesprekspartner

Mensen die echt invloed hebben op anderen zijn mensen die flexibel zijn in hun communicatiestijl. Het is immers zo dat ieder mens een andere gedragsstijl heeft en bepaalde ‘taal’ spreekt die u wel of niet prettig vindt.

Wilt u uw overtuigingskracht vergroten? Let dan heel goed op de woordkeuze van uw gesprekspartner(s) en op de lichaamstaal en pas uw eigen communicatiestijl aan op die van uw gesprekspartner(s). Dit vergt een goed observatievermogen en flexibiliteit. Een vaardigheid die gemakkelijk is aan te leren, als u dat wilt.

 

Tip 4 – Let op uw taal en woordkeuze

Heeft u er weleens op gelet wat het effect is van uw woordkeuze op de ander? Sommige woorden wekken namelijk onbewust weerstand op.

Bijvoorbeeld: het woord ‘moeten’ is een heel erg beperkend woord, het vooronderstelt immers dat er geen andere keuze mogelijk is. Door het gebruiken van dit woord zet u uzelf, of de ander, in de slachtofferrol. Terwijl u dat waarschijnlijk niet zo bedoelt. Wilt u anderen enthousiasmeren voor uw plan of beleid? Vermijd dan het woord ‘moeten’ en vervang het direct en altijd door het woord ‘willen’. U zult versteld staan van het grote effect van dit kleine verschil. Hoe zou het zijn als u uw taalgebruik kunt aanpassen, waardoor u oplossingsgericht, overtuigend en motiverend de ander positief kunt benaderen?

 

Tip 5 – Neem de leiding door de juiste vragen te stellen
‘Kennis is macht’ is een gevleugelde uitspraak en heeft ertoe geleid dat de focus van veel professionals ligt op het geven van informatie en het zenden van kennis. Een gemiste kans. Het is namelijk zo dat degene die de juiste vragen stelt de leiding heeft over een gesprek en niet de persoon die de meeste informatie geeft. Immers, door het stellen van de juiste vragen kunt u het gesprek in de richting sturen die u wenst, kunt u erachter komen wat belangrijk is voor uw gesprekspartner(s) en kunt u heel selectief precies de juiste informatie geven op het juiste moment. Hiermee zult u nog professioneler en deskundiger overkomen en dus vertrouwen en respect krijgen. Uw invloed wordt groter naarmate u de juiste vragen stelt.


Effectief Beïnvloeden voor Financials

Het effectief, snel & krachtig beïnvloeden en anderen enthousiast meenemen in uw plannen & beleid is essentieel.
U wilt toch ook dat uw inhoudelijke deskundigheid en financiële expertise wordt gewaardeerd en dat uw plannen ook tot uitvoer komen?

Bekijk dan onze 2-daagse training Effectief Beïnvloeden voor Financials.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]
VPB voor gemeenten belasting 733x429

Vpb-plicht overheids-ondernemingen: de Europese Commissie beslist!

Door: Mr. Paul Flutsch, zelfstandig analist
Paul studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit Maastricht. Hij was gedurende negen jaar als docent belastingrecht verbonden aan het Fiscaal Instituut Tilburg van de Universiteit Tilburg en daarna gedurende zes jaar docent belastingrecht aan de Universiteit Maastricht. Hoofdredacteur van Fiscaal Praktijkblad.

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (hierna: het wetsvoorstel) aangenomen. Het wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis en vindt zijn oorsprong in het persbericht van 2 mei 2013 van de Europese Commissie. Daarin werd Nederland formeel voorgesteld om de huidige vrijstelling voor Nederlandse overheidsbedrijven af te schaffen.

Volgens de Europese Commissie zouden overheidsbedrijven die economische activiteiten uitoefenen en daarbij concurreren met particuliere ondernemingen ook vennootschapsbelastingplichtig moeten zijn. Bepaalde ondernemingen vrijstellen omdat zij in handen van de overheid zijn, geeft hen volgens de Europese Commissie een concurrentievoordeel dat niet te verdedigen valt op grond van de EU-staatssteunregels.

Belastingplicht van overheidsondernemingen

Vervolgens bood de Staatssecretaris van Financiën op 14 april 2014 een conceptwetsvoorstel voor internetconsultatie aan, dat uiteindelijk uitmondde in het huidige wetsvoorstel. Daarin wordt wat betreft de belastingplicht van overheidsondernemingen overgegaan van ‘niet belastingplichtig, tenzij’ naar ‘belastingplichtig, tenzij.’ Daartoe worden in het voorgestelde art. 2, eerste lid, onderdeel g, Wet Vpb 1969 als belastingplichtige aangemerkt de in Nederland gevestigde publiekrechtelijke rechtspersonen (met uitzondering van de Staat) voor zover zij een onderneming drijven. Op dit punt wordt dus aangesloten bij de stichting en vereniging die op grond van art. 2, eerste lid, onderdeel e, Wet Vpb 1969 eveneens beperkt belastingplichtig zijn indien en voor zover zij een onderneming drijven. Daarnaast wordt de belastingplicht van indirecte overheidsondernemingen op grond van het voorgestelde art. 2, zevende lid, Wet Vpb 1969 alleen nog bepaald op grond van de rechtsvorm. Dit heeft tot gevolg dat een BV met uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen als onmiddellijk of middellijk aandeelhouder integraal belastingplichtig wordt. Voor een stichting in handen van de overheid geldt vervolgens weer dat deze slechts belastingplichtig is indien en voor zover een onderneming wordt gedreven.

VPB voor gemeenten belasting 733x429

Toepassing van een vrijstelling

Of een overheidslichaam daadwerkelijk vennootschapsbelasting verschuldigd is, hangt mede af van de eventuele toepassing van een vrijstelling. In het wetsvoorstel worden, voor zowel directe als indirecte overheidsondernemingen, algemene vrijstellingen geïntroduceerd voor interne activiteiten, ‘quasi-inbesteding’, overheidstaken en samenwerkingsverbanden. Daarnaast kent het wetsvoorstel specifieke vrijstellingen voor onder meer academische ziekenhuizen en onderwijsinstellingen met publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid. Bij die vrijstellingen wringt nog de schoen. In de nota naar aanleiding van het verslag van 24 november 2014 merkt de Staatssecretaris immers op dat er tot op heden nog geen formele duidelijkheid bestaat of het wetsvoorstel voldoet aan de eisen van de Europese Commissie, maar op ambtelijk niveau regelmatig informele contacten plaatsvinden met het Dictoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie om duidelijkheid te krijgen over de vrijstellingen. Uit deze uitlating van de Staatssecretaris kan worden afgeleid dat hij er kennelijk nog niet gerust op is dat het wetsvoorstel EU-proof is en in ongewijzigde vorm het Staatsblad haalt.


Cursus VPB-plicht voor overheidsbedrijven

VPB plicht voor overheidsbedrijven 150x208

Overheidsactiviteiten worden per 1 januari 2016 belast met vennootschapsbelasting (VPB), tenzij deze een vrijstelling kunnen genieten. In welke situaties leveren de nieuwe regels straks daadwerkelijk belastingplicht op? En wat heeft de eventuele belastingplicht voor praktische gevolgen, voor bijvoorbeeld de administratie?
Vragen waar u tijdens de 3-daagse cursus VPB-plicht voor overheidsbedrijven antwoord op krijgt. Paul Flutsch is één van de docenten van deze cursus.

Meer informatie vindt u op de website van VPB-plicht voor overheidsbedrijven

 

 

 

 

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

“De begeleiding van de beursgang van Snowworld is een hele klus geweest”

Elke maand geven we een kijkje in de financiële keuken van een organisatie. In december vertelde Jachin Wildemans, Business Controller Marketing & Sales bij de Nederlandse Staatsloterij, waarom op de laatste dag van het jaar het resultaat wordt bepaald.
In januari komt Wim Moerman, CFO bij Snowworld, aan het woord. Hij vertelt meer over de veranderingen binnen Snowworld het afgelopen jaar door de beursnotering en de hele begeleiding van de beursgang.

 

Bekijk het interview

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=4kuwmu9SenY&list=UUglberSAcLRTTZb6EaoNfWw” width=”560″ height=”315″]

 

Beursgang Snowworld

Ik ben financieel directeur bij Snowworld. Dat betekent natuurlijk dat je met de finance bezig bent. En dat is nogal veranderd afgelopen jaar met onze beursnotering. Dus de hele begeleiding van de beursgang is een enorme klus geweest. Nu is dat dan veranderd, omdat ik nu verantwoordelijk ben voor investment relations. En natuurlijk, wat al gebruikelijk was, de contacten met banken en adviseurs. Los van het hele financiële stuk ben ik ook verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelprojecten van Snowworld, dus de projecten in Parijs, Barcelona en de uitbreiding hier in Zoetermeer.

 

Impact van de winter bij Snowworld

Elke business heeft zo zijn eigen accenten, bij ons draait het natuurlijk allemaal om ticketverkopen. Wat ook heel bijzonder is, we staan hier tussen de gasten en dat is natuurlijk geweldig om tussen de gasten te werken en al die blije gezichten om je heen te zien. En dat is natuurlijk wel wat anders als je bij een bedrijf zit, waar iedereen achter een beeldscherm zit en je geen klanten ziet.
We staan nu aan de vooravond van ons absolute hoogtepunt in het seizoen. Je ziet nu achter mij een school die les krijgt, dus de winter is voor ons heel, heel belangrijk. De winter moet je voorstellen, hebben we ongeveer 70% van onze omzetperiode van 1 oktober tot eind maart en 30% in de zomer. Dus dat geeft wel aan wat een enorme impact dat heeft.

Die impact hier in Zoetermeer is nog groter dan in Landgraaf, want in Landgraaf hebben we in de zomer allemaal nog internationale atleten uit heel de wereld, die komen trainen bij ons in Landgraaf. Wij hebben daar ook een hotel bij, dat maakt het voor hun heel mooi om bij ons te trainen, ze hoeven niet naar de Alpen waar de condities slecht zijn in de zomer. Waar ze veel tijd kwijt zijn om vanuit hun hotel naar de piste te gaan. Bij ons ligt het hotel aan de voet van de piste, dus ze kunnen de hele dag door trainen, dus dat is nog een mooie zomeractiviteit.

 

Consumentenvertrouwen

Wat voor ons natuurlijk belangrijk is, in zijn algemeenheid, de economische ontwikkeling en het consumentenvertrouwen. Wij hebben helemaal aan het begin van de crisis gemerkt, dat het bedrijfsleven minder feesten en partijen organiseert. De particuliere business is behoorlijk doorgegaan, ook in tijden van de crisis, maar voor het bedrijfsleven is de economische ontwikkeling natuurlijk van belang, dat merken wij dan in die tak van de omzet. Dus dat is een hele belangrijke. En puur als je kijkt naar een individuele week dan is het weer wel heel relevant. Of het nou in de zomer een regenachtige, winderige dag is, of het is 25 graden en mensen gaan naar het strand, ja, dat is voor zo’n dag wel heel relevant.

 

Tips voor Finance Professionals

In beginsel is de theorie en het werk hetzelfde. Alleen de accenten zijn anders. Bij ons liggen andere focussen op omzetverantwoordingen en kosten, die zijn allemaal anders. Maar ik denk dat de basis voor elke finance controller hetzelfde is. Je moet gewoon zorgen dat je goed je netwerk binnen een bedrijf hebt, dat je goed hoort wat er allemaal speelt, dat informatie bij elkaar komt, en dat je met elkaar goede beslissingen kan nemen. En dat is ongeacht in welke business je zit. Je moet interpreteren wat mensen zeggen en je moet proberen in te schatten wat ze bedoelen. Dat is nog veel belangrijker dan het cijferwerk.
Kijk, het cijferwerk dat komt wel want dat is de basis van je beroep, maar die menselijke interactie is cruciaal.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Verschuivende panelen op de markt voor eigen- en vreemd vermogen

Met de uitbraak van de mondiale kredietcrisis in 2007 is de markt voor Eigen- en Vreemd Vermogen danig opgeschud. Nadat de systeembanken met behulp van de belastingbetaler op korte termijn waren gered volgde een aanscherping van het Bazel Il –akkoord. Banken worden verplicht meer risicodragend vermogen in verhouding tot het totale vermogen aan te houden. Bazel-lll verplicht banken in 2019 tot een verdubbeling van de kapitaalbuffer.

Kredietverlening door het bankwezen

Het gevolg van deze acties is dat banken vooral bezig zijn met het op orde krijgen van de eigen huishouding. Op zich hoeft dat geen problemen te geven, ware het niet dat het gehele bedrijfsleven als gevolg van de ineenstorting van het financiële systeem net zoals het bankwezen behoefte had aan liquiditeit in de vorm van het oprekken van de kredietlimieten. De reactie van het bankwezen was een aanscherping van de kredieteisen . Banken gaven in enquêtes, uitgevoerd door de Nederlandsche Bank, zelf aan dat de toegenomen kredietrisico’s als gevolg van de economische crisis een belangrijke reden is om het kredietaanbod, naast een gedaalde vraag naar krediet vanuit het bedrijfsleven, te beperken. In grafiek 1, ontleend aan het Overzicht Financiële Stabiliteit van de Nederlandsche Bank (najaar 2014) is duidelijk te zien dat de kredietverlening door het bankwezen aan zowel het bedrijfsleven als de particuliere sector achterblijft.

 

Figuur 1Figuur 1, Kredietexpansie, (trendafwijking rechteras) ontleend aan Overzicht Financiële Stabiliteit DNB okt. 2014

Het Europese bedrijfsleven en dan zeker het MKB heeft zeer veel last van het gedrag van het bankwezen, omdat Europese bedrijven, in tegenstelling tot hun Amerikaanse collega-bedrijven, voor een groot gedeelte afhankelijk zijn van de banken voor de financiering. In de door de ECB opgestelde maandrapportage over december 2014 wordt bijvoorbeeld het volgende beeld geschetst:

“De uitgifte van schuldpapier (externe financiering volgens openbare markten) blijft geconcentreerd in een aantal landen van het eurogebied, waarbij de toegang tot de obligatiemarkt in de meeste gevallen beperkt blijft tot grote ondernemingen met een hoge rating. MKB-bedrijven zijn doorgaans te klein om de vaste kosten van een schulduitgifte op de financiële markt te absorberen. Het MKB is dan ook in veel hogere mate afhankelijk van bancaire financiering dan grote ondernemingen en wordt daardoor onevenredig getroffen door de aanhoudende krimp van de bancaire kredietverlening”.

Alternatieven voor bancaire kredietverlening

In tijden van crisis worden mensen creatief en wordt er gezocht naar alternatieven voor bancaire kredietverlening. Vooral bedrijven die relatief een bescheiden financieringsbehoefte hebben (tot €250.000) zien dat banken steeds minder bereid zijn om krediet te verschaffen. Voor banken zijn deze bedragen vaak te klein. De kosten van het beheer van deze kredieten wegen niet op tegen de opbrengst uit de rentemarge. Bedrijven blijven echter een behoefte houden aan liquiditeit, waardoor er een aantal interessante initiatieven op de markt voor Eigen- en Vermogen zijn ontwikkeld. Een aantal van deze initiatieven is:

 • Overheidsmaatregelen in de vorm van overheidsgaranties die het MKB een toegang tot de bancaire kredietverlening kan verschaffen (zie voor de mogelijkheden de site van het ministerie van Economische Zaken) en subsidies (zie bijvoorbeeld bijlage 1):
 • Nieuwe partijen
  • business angels
  • oprichting van kredietunies
  • onafhankelijke bemiddelaars (match makers)
 • Nieuwe vormen van kredietverlening dan wel aanpassing van de financieringsbehoefte
  • ketenfinanciering
  • een verschuiving van bankleningen naar factoring en leasing als onderdeel van de totale financiering van de vermogensbehoefte
   toelaten van informal investors
 • Nieuwe kanalen gericht op nieuwe partijen
  • crowdfunding.
 • Op zoek gaan kostenverlaging om de financieringsbehoefte te beperken
  • bootstrapping, klanten zelf een gedeelte van de werkzaamheden laten doen
  • een gedeelte van het loon in de vorm van aandelen uitkeren.

 

Financieringsmonitor

In Nederland wordt door het Ministerie van Economische Zaken de ontwikkelingen op het gebied van financiering en dan met name voor het MKB bijgehouden. Ze laat de Minister regelmatig onderzoek doen door Panteia . De resultaten van het onderzoek worden verwoord in een financieringsmonitor (programmaonderzoek MKB en ondernemerschap), die te raadplegen is op de site van het Ministerie.
In de monitor , “Bedrijfsfinanciering, zo kan het ook, update 2014”, wordt een aantal alternatieve financieringsvormen geïntroduceerd en beschreven. Hierbij wat opvallende zaken.

 • Uit de monitor blijkt dat crowdfunding in Nederland groeiend is. De verwachting is dat de markt voor crowdfunding in 2015 255 mln Euro zal gaan bedragen. Crowdfunding is niet zonder risico voor de aanbieder van vermogen. Er zijn al gevallen bekend van financiering waarbij het bedrijf uiteindelijk failliet is gegaan. Vandaar ook steeds meer de roep om platforms die onder toezicht staan van de AFM. AFM heeft aangegeven onderzoek te gaan doen naar de platforms. Crowdfunding lijkt een trend die zich gaat doorzetten.
 • In Nederland zijn er naar Amerikaans voorbeeld sinds 2012 kredietunies opgericht. Een kredietunie is een coöperatie van ondernemers binnen een branche of regio, waarbij de leden geld in leggen, waarmee de kredietunie lid-ondernemers mee financiert. In Nederland zijn momenteel zes kredietunies actief.
 • Een bijzondere vorm van financiering is de ketenfinanciering. Vooral kleinere toeleveranciers van grote ondernemingen kunnen hier voordeel van hebben . Het idee is eenvoudig. De afnemer, geeft de leverancier na het uitvoeren van de “three-way-match (order-pakbon-factuur) bericht dat de factuur wordt geaccepteerd en betaald op het afgesproken tijdstip. Banken kunnen op basis van dit bericht de afnemer tegen een lager tarief financieren dan bijvoorbeeld in het geval van factoring mogelijk zou zijn. Een voorwaarde is wel dat de afnemer een goede rating heeft.

 

Figuur 2

 

 • Tijdens een economische crisis staan rendementen bij bedrijven, maar ook voor beleggers onder druk. Op de markt zoeken kapitaalkrachtige ondernemers of beleggers elkaar steeds meer op om via bundeling van geld kansrijke bedrijven van eigen vermogen en advies te voorzien. Er is een groot aantal vormen van verschaffers van Eigen Vermogen ontstaan, die afhankelijk van de levenscyclus van een bedrijf hun kansen inschatten. In bijgevoegd kader een overzicht van de verschillende vormen van Eigen Vermogen.

 

De verwachting is dat omvang van nieuwe financieringsvormen in de toekomst zal toenemen. Dat neemt niet weg dat er in de toekomst nog steeds een groot beroep op het traditionele bankkrediet gedaan zal blijven worden of in de woorden van de Europese Centrale Bank:

“Part of solution to this is to create a more diversified and contestable financing mix, such that if banks finance becomes too expensive or scarce, non-bank finance can efficiently substitute for it. This is what the ongoing agenda to deepen and integrate capital markets in Europe aims to achieve- the so-called Capital Markets Union. Non-banks such a private equity investors or institutional investors can also play an important role in filling financing gaps, especially for the latter in long-dated lending such as infrastructure that matches their liability profile.
But we also know that for certain types of lending that are the preserve of banks, in particular SME financing, asymmetric information problems and high costs of monitoring means banks cannot easily be replaced by non-banks. And perhaps even more importantly, such lending cannot quickly be replaced by other banks, as exit from the market tends to destroy the relations networks – “soft information”- that is crucial for small business lending. In this way, exit in fact create a form of hysteresis in the banking sector”

1. Overigens schrijft de ECB in de Euro Bank Lending Survey van oktober 2014 dat het Europese bankwezen de kredieteisen voor alle leningen heeft versoepeld. Ook de Nederlandsche Bank maakt in de december 2014 maandrapportage duidelijk dat het bankwezen haar condities aan het verstrekken van krediet heeft versoepeld.
2. Panteia is een allround onderzoeksbureau voor economisch en sociaal beleidsonderzoek, transportonderzoek en marktonderzoek
3. http://www.mkbservicedesk.nl/documenten/Bedrijfsfinanciering%20-%20zo%20kan%20het%20ook%202014.pdf
4. Toespraak door Peter Praet, lid van de Raad van Bestuur ECB, uitgesproken op 17 november 2014 in Londen.

 

Door: Piet de Keijzer, docent Financiële markten Fontys Hogeschool en gastdocent onder meer voor Eiffel, Rabobank en Nyenrode Business School. Tevens auteur van verschillende boeken.


3-daagse cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten

herfinancieringPiet de Keijzer is één van de docenten van de cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten.
Na deze drie dagen bent u helemaal op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden en veranderingen in financieringsland. En nog belangrijker bij een (her)financieringsaanvraag weet u hoe vermogensverstrekkers denken en hoe ze de Business case willen zien! Dit betekent dat u goed beslagen ten ijs komt, waardoor u sneller goedkeuring van uw vermogensverstrekker krijgt.

Meer informatie over de cursus vindt u op de website van de cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

5 Tips voor de (toekomstige) Business Controller

Wat is de definitie van een goede Business Controller? En wat is de plaats van een Business Controller? Vragen die we voorlegden aan Bart Vermaas, directeur CFO Partners en één van de docenten van de Verkorte Business Controllersopleiding. Bart geeft tevens 5 tips voor de (toekomstige) Business Controller.


Wat is de plaats van de Business Controller binnen de financiële functie?

De Business Controller is samen met de CFO het eerste aanpreekpunt voor de niet-financiële managers. De Business Controller is verantwoordelijk om elk belangrijk besluit in de organisatie nuchter, fact based te ondersteunen. In de rol van Business Controller komt kennis van de markt, de eigen organisatie en de financiële prestaties bij elkaar.

 

Wat zijn jullie top-5 tips voor de (toekomstige) Business Controller?

1. Investeer meer tijd om relaties te bouwen met je business:
Om als controllers een positieve invloed te hebben op de kwaliteit van besluitvorming van je collega’s in de business beperken we ons teveel tot inhoud en logica. Als we ons gevoel meer laten spreken naar anderen, zullen anderen dat ook naar ons doen en leggen we een mooie basis voor een open en eerlijke relatie. Pas dan ben je in staat om effectief invloed uit te oefenen in een team dat belangrijke besluiten neemt. Pas dan kunnen we onze kracht om logisch en kritisch na te denken omzetten in resultaat.

2. Stel meer kritische vragen over hoe jouw business in elkaar zit
De belangstelling die je toont door meer vragen te stellen over de business zal door jouw collega’s zeer gewaardeerd worden en daar zal ook tijd voor worden genomen. Op deze manier ben je in staat jouw business nog beter te begrijpen. En zal je in staat zijn om je werk als partner van de business veel beter te doen.

3. Vraag aan je collega’s waar en hoe jij als controller de business kan ondersteunen
Het is mooi dat controllers een eigen visie en mening hebben over waar ze een verschil kunnen maken, maar zet de deur ook open naar anderen om die visie en mening bij te stellen en concreet in te vullen. Je zal verbaasd zijn hoe goed de business met jou functie en rol kan meedenken.

4. Staan altijd open voor nieuwe informatie
Zoek problemen op en onderzoek voortdurend in de actualiteit “hoe het nou zit?

5. Neem een stelling in over je business en kijk of hij juist is
Dat geeft een kompas voor je analyses en de zoektocht naar data. Je stelling blijkt dan waar of niet waar te zijn. In beide gevallen bouw je inzicht op die je eerder niet had. Je kan zelfs nieuwe stellingen ontdekken die nog veel interessanter zijn. Bijvoorbeeld in de bouw of in R&D: Wat moet ik weten om in een vroeg stadium vast te stellen of een project rendabel wordt? Dit werk past perfect bij controllers. Management teams staan te trappelen om mee te denken over stellingen en analyses en smikkelen van uitkomsten die Finance kan leveren.

 

Als we jullie op 1 januari 2020 weer tegenkomen, wat is er dan veranderd op finance-gebied?

 • Het financial accounting proces zal verder af komen te staan van de adviserende rol van Finance.
 • Er zal meer oog zijn voor training en carriereverloop van jonge controllers om een goede business controller te worden. Waar gaan jonge controller het vak leren?
 • Financials zullen in hun carriere steeds meer ook op niet-financiële posities terecht komen om onmisbare ervaring op te doen.

Slotvraag: Wat leren cursisten tijdens jullie bijdrage in de opleiding?

Je gaat met een concreet beeld naar huis van wat een business controller is en hoe je dat kan worden. Je leert dat je business controller rol niet alleen kan invullen.
Praktische hulpmiddelen worden aangereikt om samen met je collega’s binnen en buiten de financiële functie aan je rol als business controller te werken.
Na afloop van de training weet je: hoe je strategische planning concreet kan ondersteunen, hoe goede rapportages eruit zien, hoe je een goede analyse opzet, hoe je met ICT het beste kan samenwerken, hoe je veranderingen praktisch kan gaan inzetten en managen.


voorkant_business_controllerDe verkorte Business Controllersopleiding, dé opleiding tot business partner!

Er wordt van controllers al jaren veel gevraagd. Ze moeten niet alleen financieel inhoudelijk zijn maar ook adviseur en coach van het niet-financiële management. Ze moeten niet alleen het verhaal achter de cijfers vertellen, maar ook meedenken over de strategie en alle huidige en toekomstige bedrijfsprestaties die nodig zijn om die strategie te realiseren. De nieuwe rol van de controller verschuift dus steeds meer naar business partner.

Is uw rol ook aan het verschuiven naar business partner? Of heeft u de ambitie om zich het komende jaar te richten op deze rol? Dan is deze opleiding precies wat u nodig heeft. Kijk voor meer informatie over het programma en de docenten op www.euroforum.nl/businesscontroller.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Er zijn nogal wat ontwikkelingen gaande in de financiële sector

De komende drie jaren lopen honderden miljarden aan leningen af. Hierdoor zal er een grote vraag naar vermogen zijn. Als gevolg van de kredietcrisis kunnen de banken niet aan alle verzoeken voldoen. Grote kans dat dit óók ingrijpende consequenties heeft voor uw bedrijf. Daarnaast moeten vermogensverstrekkers en organisaties steeds sneller uw business case kunnen beoordelen.

We vroegen Robert Vos, o.a. een van de oprichters van Kredietunie Brabant (een coöperatieve vereniging van ondernemers die elkaar leningen verstrekken) naar de toekomstontwikkelingen op het gebied van bedrijfsfinanciering.


 

Robert-VosEr zijn nogal wat ontwikkelingen gaande in de financiële sector, maar ook maatschappelijke ontwikkelingen die een grote impact hebben op de financiering van MKB-bedrijven in de toekomst. Decennia lang zijn we aangeklopt bij de banken voor een bedrijfsfinanciering. Hoewel er met enige regelmaat geruchten waren dat de banken onderling prijsafspraken maakten, was de concurrentie als het ging om de gunst van de klant enorm. Zowel op het gebied van financieringsvoorwaarden als rentetarieven was de concurrentie enorm. In die tijd heb ik nog nooit gehoord over een tekort aan funding.

Onze spaarmiddelen zijn jarenlang flink toegenomen en extra middelen aantrekken op de kapitaalmarkt was voor de Nederlandse banken evenmin een probleem. Er was zoveel geld dat de banken jarenlang investeerden in de acquisitie van buitenlandse banken en lease maatschappijen.

Groeifinanciering

Of je nu starter was, doorgroeier of een volwassen bedrijf had, we gingen naar de bank voor onze groeifinanciering. Je ging vooral niet naar je buurman, collega ondernemer of andere bekenden voor de financiering, dat was not done. De bank was voor veel ondernemers hun sparringpartner, naast de accountant. Een partij die op een nette manier zaken doet en zoekt naar oplossingen. Natuurlijk was het ook zo dat financieringsaanvragen in die tijd werden afgewezen door de bank, maar in de volksmond werd toch al snel geroepen dat dit moest liggen aan een slecht financieringsplan.

Over financieringsplannen gesproken, hoeveel ondernemers schreven eigenlijk een ondernemersplan? Een goed gesprek met de bank en jaarcijfers aangeleverd door de accountant was vaak wel voldoende om een financiering te krijgen. Als de bank moeilijk deed of de voorwaarden of condities niet goed waren, was er altijd wel een andere bank te vinden.

Wat is er toch veel veranderd sinds 2008.

Je zult maar een hoge financiering hebben op je verhuurd onroerend goed en je grootste huurder zegt op. De bank ziet het risico toenemen en vraagt extra aflossingen en een hogere rente. Ja, maar onze inkomsten nemen af, dus nu willen we juist even minder aflossen. Aankloppen met je onroerend goed financiering bij een andere bank? Nu even niet. Je zult maar minder verdienen sinds 2008 met je vennootschappen en je wilt je hypotheek aanpassen. Voldoende overwaarde, maar je voldoet niet aan de inkomens/lasten verhouding. Vóór 2008 had je altijd een alternatief als je er met je eigen bank niet uitkwam, je ging gewoon naar een van de andere banken, maar nu?

Als je jaarlijks winst maakt en het eigen vermogen in de onderneming is 50% of meer is er niet zoveel aan de hand. Dan willen de banken best wel financieren en tegen scherpe tarieven ook. Tot 2008 werden 92% van de investeringsplannen in het MKB gefinancierd door de banken. Vorige week presenteerde een ABN AMRO bankier dat dit aandeel nu 80% is. De banken zijn dus nog steeds de grootste financiers van het MKB. Hij gaf ook aan dat helemaal niet zoveel kredietaanvragen worden afgewezen, maar dat volgens de bank veel minder investeringsplannen worden ingediend.

De banken geven aan dat ze best wel willen financieren, maar dat er niet zoveel investeringsplannen zijn. Dat is misschien wel een deel van het dilemma, we zijn met zijn allen voorzichtiger geworden met uitgaven en investeringen. De economische crisis lijkt nog niet voorbij, ga je de investering die je nu doet wel terugverdienen?

Crowdfunding

Als je toch vertrouwen hebt in je investeringsplan begint het met een goede bedrijfspresentatie. Waar ben je goed in en hoe ga je geld verdienen met je investering. Je zult anderen moeten overtuigen dat je hun inbreng in jouw bedrijf kunt terugverdienen. Dat het rendement prima is en het risico beperkt. Een Rabobankier zei afgelopen week nog dat Crowdfunding meer iets voor starters is, dat informal investors maar moeilijk te vinden zijn en de kredietunies nog niet veel voorstellen. Crowdfunding is de snelst groeiende alternatieve financieringsbron en diverse bestaande bedrijven hebben succesvol geld opgehaald via crowdfunding. Het vraagt wel een andere aanpak. Weet jij welke alternatieve financieringsbronnen er zijn en welke voor jouw bedrijf geschikt zijn?

Door: Robert Vos. Hij adviseert en begeleidt dagelijks ondernemingen met groeiplannen bij het aantrekken van extern kapitaal.


3-daagse cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten

herfinancieringRobert Vos is hoofddocent van de cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten.
Na deze drie dagen bent u helemaal op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen, kansen, mogelijkheden en veranderingen in financieringsland. En nog belangrijker bij een (her)financieringsaanvraag weet u hoe vermogensverstrekkers denken en hoe ze de Business case willen zien! Dit betekent dat u goed beslagen ten ijs komt, waardoor u sneller goedkeuring van uw vermogensverstrekker krijgt.

Meer informatie over de cursus vindt u op de website van de cursus Herfinanciering van uw bedrijfsactiviteiten.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Uitdagingen omtrent risicomanagement en gedragsverandering

Risicomanagement staat hoog op de agenda bij veel non-profit organisaties. Wij vroegen Marius Rietdijk, directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU, naar de uitdagingen omtrent risicomanagement en gedragsverandering. Marius is tevens een van de docenten van de verkorte opleiding Risicomanagement & Gedragsverandering voor Overheid & Non-profit.


Wat zijn de nieuwe uitdagingen van de huidige finance professional?

Marius-RietdijkVeel finance professonals hebben zich in het verleden vooral bezig gehouden met het kwantificeren van resultaten, zonder al te veel te letten op het gedrag dat tot deze resultaten leidt. De belangrijkste uitdaging is het specificeren en meten van het gedrag dat tot de resultaten leidt.

 

Het creëren van gedragsverandering waardoor er risicobewustzijn is, hoe realiseer je dat?

Specificeren en meten van het gedrag zijn de eerste twee stappen bij gedragsverandering. Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen van risicogedrag: het niet dragen van een helm op de bouwplaats. Dit willen we veranderen in het wel dragen van een helm. We beginnen met een nulmeting via steekproeven. Hoeveel procent van de mensen draagt een helm op de bouwplaats? Dit een paar weken bijhouden en in en grafiek zetten. De volgende stappen zijn:

Stap 3.  ABC-analyse van het huidige prestatieniveau: wat zijn de antecedenten (A) en consequenties (C) van het gedrag (B –Behavior)? In het voorbeeld van de bouwplaats zijn antecedenten (prikkels die aan het gedrag vooraf gaan) bijvoorbeeld: De helmen zijn slecht te vinden, ze liggen ver weg, worden weinig gedragen, je gelooft niet dat je een ongeluk zult krijgen enzovoort.

Consequenties (prikkels nadat het gedrag heeft plaatsgevonden) kunnen zijn: Bespot worden als je een helm draagt, de helm zit niet lekker, je haar gaat in de war, je krijgt eerder een ongeluk enzovoort.

Uit ABC-analyses van het ongewenste gedrag blijkt dat er positief direct en zekere consequenties aan zijn verbonden, terwijl de negatieve consequenties toekomstig en onzeker zijn. Als je zo’n analyse maakt voor het gewenste gedrag blijken daar vaak negatieve consequenties aan te zijn verbonden.

Een ABC-analyse biedt direct aanknopingspunten voor het veranderen van de werkomgeving.
De drie valkuilen die daarbij op de loer liggen zijn:

 1. Het te vaak werken met antecedenten in plaats van met consequenties
 2. Het te vaak werken met dwang, straf en negeren van goed gedrag in plaats van het belonen van goed gedrag
 3. Bij belonen te vaak werken met geld in plaats van aandacht, waardering en andere sociale versterkers

Stap 4: Feedback geven aan de medewerkers over hun prestatieniveau

Stap 5: (Sub-)doelen stellen om het prestatieniveau omhoog te krijgen

Stap 6: Het behalen van (sub-)doelen belonen

Belangrijk: Bij al deze stappen dienen de medewerkers betrokken te worden.

Wat zijn uw top-3 tips rondom het inschatten van kansen & gevolgen bij risicomanagement?

 1. Stop met het inpraten op mensen om hun gedrag te veranderen (antecedenten), wijzig de consequenties
 2. Gebruik de juiste consequentie (stop met dwang, straf & negeren, ga belonen)
 3. Gebruik de juiste beloningen (stop met bonussen, ga sociale beloningen geven zodra een concreet omschreven (sub)doel behaald is)

Als we u op 1 januari 2020 weer tegenkomen, wat is er dan veranderd op finance-gebied?

Het volgens bovenstaande aanpak werken met gedragsverandering zal op termijn leiden tot een 100x betere samenleving. Want de huidige manier van werken met zijn drie valkuilen werkt slechts 20% x 20% x 20% van de gevallen = 0,8%.

Ik hoop dat er in 2020 meer gewerkt wordt via bovenstaande prestatieverbeteraanpak, zodat men veel effectiever leiding geeft en minder risico’s hoeft te nemen. Daarvoor hebben alle leidinggevenden in Nederland de opleiding gedaan.

Interessant! En wat ga ik leren tijdens uw bijdrage in de opleiding Risicomanagement & Gedragsverandering?

Bij te dragen aan een betere wereld om mij heen, via bovenstaande wetenschappelijk gefundeerde aanpak van gedragsverandering, waarmee Pavlov (met zijn honden) en B.F. Skinner (zie o.a. zijn pingpongende duiven op Youtube) begonnen.

 


5-daagse opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor Overheid & Non-profit

risicomanagement60x84Marius Rietdijk is een van de docenten van de verkorte opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering voor Overheid & Non-profit. Tijdens deze opleiding krijgt u binnen 5 dagen alle kennis die noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen uw organisatie. U krijgt concrete tools om een gedragsverandering te bereiken waardoor u risicobewustzijn creëert binnen uw organisatie.

Meer informatie over het 5-daagse programma en alle (hoofd)docenten vindt u op de website van de opleiding Risicomanagement en Gedragsverandering. Daarnaast is Marius Rietdijk ook docent voor de opleiding Risicomanagement voor Verzekeraars.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Projecten; wat is het en waar moet je rekening mee houden?

Bent u wel eens actief betrokken geweest bij de uitvoering van een of meerdere projecten? Kunt u nog terughalen hoe u in de start tegen het project aankeek? Voor mensen die vanuit hun werkachtergrond het onderwerp van het project (goed) kennen, is het vaak een warm welkom in een bekend huis.

Je ervaring in het onderwerp geeft je een vliegende start met ook diverse aannames die je vanuit je eigen kennis makkelijk maakt. Dat andere mensen met eventueel veel minder ervaring die aannames niet begrijpen of bijvoorbeeld heel anders zien, kan voor jou niet meteen duidelijk zijn. Voor effectieve project- beheersing of project control is aandacht voor die start onder andere al heel belangrijk.

Projecten kennen per definitie onzekerheid. Als u als aannemer voor de vierhonderdste keer een standaard doorzonwoning bouwt, noemt u die activiteit misschien een project, maar is het qua type werk uiteraard meer standaard productie. De uitvoering van een project is dus (als het een echt project is!) niet uit een standaard handboek te halen. Er zijn onzekerheden en er moeten meerdere beslissingen worden gemaakt. Die onzekerheid begint al met de start van het project, zoals hierboven beschreven.

 

Hebben alle betrokkenen bij de start van het project min of meer hetzelfde beeld van het onderwerp, de uitgangspunten, de relevante kennis en de weg naar het eerste projectdoel?

Een uitgebreid projectplan of zoals steeds meer wordt gebruikt, een business case kan zeker helpen. Maar waar u op bedacht moet zijn is dat de verschillende benaderingen of verschillende insteken die inhoudelijk betrokkenen bij een project kunnen hebben ook later in de projectuitvoering een rol kunnen spelen.

Een belangrijk onderdeel van effectieve project control is dan ook het beheersen van de verschillende zienswijzen van de relevante betrokkenen. Check op meerdere momenten of de neuzen nog in dezelfde richting staan omtrent doel, weg, aanpak en keuzes in het project. En niet alleen in de start!

Door Rob Schapink,
Werkzaam geweest als (universitair) docent op het gebied van Control, Management Accounting, Management & Organisatie, Finance for non-financials, Financial Accounting aan de Erasmus Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Nyenrode, Rotterdam School of Management, Avansplus en vele andere instellingen.


5-daagse opleiding Project Control

voorkant_project_controlRob Schapink is hoofddocent van de 5-daagse opleiding Project Control. De opleiding is bedoeld voor iedereen die vanuit ondersteuning, rapportage en/of eindverantwoordelijkheid wordt aangesproken op projectvoortgang en – resultaten.
Meer informatie over de opleiding vindt u op de website van de opleiding Project Control.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Nederlandse Staatsloterij: “Op de laatste dag van het jaar wordt ons resultaat bepaald”

De maand december is voor veel organisaties de drukste maand van het jaar. Retail-Nederland is in de ban van Sinterklaas en kerst, financiële afdelingen maken zich op voor de jaarafsluiting, terwijl andere organisaties proberen op een andere manier het jaar succesvol af te sluiten.

En voor sommige organisaties is de laatste dag van het jaar zelfs de drukste dag van het jaar. De Nederlandse Staatsloterij is er daar één van. Jachin Wildemans, Business Controller Marketing & Sales bij de Nederlandse Staatsloterij, legt uit waarom op de laatste dag van het jaar het resultaat wordt bepaald.

De Oudejaarstrekking is de allergrootste trekking van het jaar. Ongeveer 20 tot 25% van de hele omzet halen we in december binnen. Dit heeft een onwijze impact op praktische, operationele kant van het debiteurenbeheer, maar het is voor ons ook heel erg belangrijk om goed te forecasten

Bekijk het interview

[youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=oTB11BNbdXU&feature=youtu.be” width=”560″ height=”315″]

 

De business controllers richten zich op de tactische, strategische ondersteuning

Binnen de Staatsloterij ben ik verantwoordelijk voor eigenlijk alle analyses en advies. Sinds 1 juli is deze hele afdeling nieuw, waarin het hele informatiemanagementstuk dus de business analisten en ook de controllers bij elkaar zijn gehaald. Dat hebben we binnen de Staatsloterij bedacht, omdat we één waarheid in het bedrijf wilden en niet verschillende soorten adviezen wilden creëren en verschillende soorten datastromen. Dat werkt nu bijna 5 maanden en daar ben ik eindverantwoordelijke voor.

Naast de controllers hebben we ook twee echte financieel analisten, die het rekenwerk verrichten. Dit zodat de business controllers zich veel meer kunnen richten op de tactische, strategische ondersteuning. Waar je ziet dat business controllers vaak op tactisch niveau blijven steken, ze bij ons heel erg de intentie hebben om naar het strategische stuk te gaan. Je ziet wel dat het nog moeilijk is, omdat controllers ook snel weer terugvallen in het rekenwerk en het moeilijk vinden om echt strategische ondersteuning te bieden en daar vergezichten te creëren, maar we zijn echter op de goede weg daarin.

 

Niet meer vanuit cijfers denken

De cijfers worden eigenlijk randvoorwaardelijk en het sparren met de business, het samen één doel nastreven wordt steeds belangrijker. Dat vergt natuurlijk ook weer iets anders van de business controller, die andere competenties moet krijgen en vooral het partneren, het kunnen challengen moet leren en niet meer vanuit de cijfers moet denken, maar dat natuurlijk nog wel als randvoorwaarde want dat is natuurlijk nog wel de basis van het werk. Dus vooral het creëren van vertrouwen samen, dat je kunt vertrouwen dat de controller niet alleen op de centen zit en dat de marketeer niet alleen op centen uitgeven zit. Dat is wel de belangrijkste tip voor dit moderne financial professional.

 

De oudejaarstrekking

De Oudejaarstrekking is de allergrootste trekking van het jaar. Je moet je voorstellen, dat dat ongeveer 20 tot 25% van de hele omzet is wat we in december binnenhalen. Wat een onwijze impact heeft aan de ene kant op praktische, operationele kant van het debiteurenbeheer. Onze verkooppunten hebben veel meer omzet, veel meer storneringen en betalingsregelingen die je moet treffen. Aan de andere kant wordt het dus ook heel erg belangrijk om goed te forecasten. Want in de laatste maand, ja echt de laatste dag van het jaar, wordt ons resultaat bepaald, waardoor je dus heel erg goed op je kosten, je opbrengsten én je rendement moet sturen, maar vooral goed kunnen forecasten. Want je kunt het niet meer bijsturen naar je allergrootste omzettrekker van het jaar. Dat maakt zeker de laatste maanden spannend bij ons.

 

Prijzengeld Staatsloterij

Het heeft zo’n grote impact, er zijn wel meer facetten binnen de Staatsloterij die het interessant maken buiten een regulier bedrijf. Je hebt een enorm prijzengeld, dat is een hele grote kostenpost en het is eigenlijk ons product wat we de klant geven en dat wil je zo optimaal mogelijk inrichten. En aan de andere kant wil je ook goed aan de wetgeving voldoen. Dat is een heel mooi spanningsveld tussen risico en zoveel mogelijk aan de klant willen geven. Het prijzengeld is ons grootste goed en dat maakt het wel heel anders dan een ander bedrijf.

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]

Strategisch Leiderschap voor Financials

Leiderschap, een vaardigheid waar veel finance professionals dagelijks mee te maken hebben. Maar wat is het verschil tussen strategisch en financieel management in een organisatie, en is er wel een verschil? Wat zijn belangrijke aspecten bij het bepalen van de strategische agenda voor een finance professional, en welke rol moet hij/zij hoofdzakelijk vervullen in het strategieproces? En waarom is het belangrijk om de brug te slaan tussen strategy en finance?

Dit is slechts een kleine greep uit de vele vragen rondom strategisch leiderschap. We hebben daarom Bob de Wit, Professor of Strategic Leadership aan de Nyenrode Business Universiteit en tevens hoofddocent van de opleiding Strategisch leiderschap, gevraagd naar de belangrijkste tips voor finance professionals.

En een financiële professional is als het ware het geweten van een organisatie

Financiële professionals hebben een hele belangrijke rol binnen het strategieproces van de organisatie. Je moet je voorstellen dat het bij strategie gaat het om het bereiken van lange termijn doelen, een punt op de horizon. En daar moeten allerlei beslissingen voor worden genomen, er moeten keuzes worden gemaakt. Maar vaak hangen die keuzes samen met allerlei investeringen die gedaan moeten worden. Een financieel professional moet zowel kunnen terugkijken alsook vooruit kunnen kijken. Het terugkijken betekent dat je kijkt of de budgetten gehaald zijn, de doelen gerealiseerd zijn, of er geen kosten zijn gemaakt die niet nodig zijn geweest. Dus het heeft een bepaalde rol om de stabiliteit in de organisatie en efficiency te realiseren.

In een strategieproces heeft die financiële professional een hele andere rol. De plannen die er zijn voor de toekomst moeten getoetst worden. Eigenlijk is elke actie die het doet voor de toekomst een investering. Je moet het ook zien als investering. En een financiële professional is als het ware het geweten van een organisatie, die moet kijken of de risico’s worden gelopen als de doelen niet gerealiseerd worden en die moet ook afwegingen kunnen maken op basis van een aantal prioriteiten.
Dat betekent dat een financiële professional en de algemeen strateeg of de ondernemer als het ware een tegenwicht moet hebben, een alter ego zijn van de ondernemer of strateeg, of diegene die de toekomst aan het maken zijn. En dat is een hele specifieke rol, en die zorgt er voor dat binnen de verandering die de organisatie maakt, de financiële professional een belangrijke sleutelrol heeft in het realiseren en bewaken van de stabiliteit van de organisatie. Want je mag niet zeg maar het heden compromitteren door de plannen van de toekomst.

Strategisch Leiderschap
Als die rol niet goed wordt ingevuld door een financiële professional dan leidt dat tot dromen, dan ga je geen visie maken, maar een droom maken. En dan ga je te ver weg. En dat is de stabiliteit die een financiële professional moet maken. Dat vereist wel dat een financiële professional begrijpt wat strategie is en daar schort het vaak aan, omdat financiële professionals opgeleid en competent zijn in het begrijpen van het verleden en stabiliteit maar minder zijn opgeleid om te begrijpen waarom je een investering voor de toekomst maakt, wat een strategie is, wat een visie is en daardoor kunnen ze de rol minder goed invullen. En dit programma is er specifiek voor gemaakt om juist die competentie aan te vullen zodat je naast het realiseren van stabiliteit van het heden en het verleden ook stabiliteit geven voor de keuze’s die worden gemaakt voor de toekomst.


Wilt u meer informatie over de opleiding Strategisch Leiderschap voor Financials, bekijk dan de website van Strategisch Leiderschap.


 

[easy-social-share buttons="facebook,twitter" counters=0 style="button"]
Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024