Als Business Controller moet je tussen verschillende niveaus kunnen schakelen

Regelmatig nemen we een kijkje in de keuken van een Business Controller. Welke rol vervult de Business Controller in de betreffende organisatie, welke vaardigheden zijn belangrijk, hoe ziet hij/zij de toekomst en welke tip heeft hij/zij voor Business Controllers?
Deze week een interview met Bart Jansen, Business Controller bij De Forensische Zorgspecialisten.


 

Wat is de plaats van de Business Controller binnen de financiële functie?

De Business Controller valt bij de Forensische Zorgspecialisten hiërarchisch onder de directeur Finance & Control. Daarnaast is er een sterke functionele lijn met de directie van de resultaat verantwoordelijke eenheden.

Hoe kan de Business Controller bijdragen aan het strategisch management van de organisatie?

Ik ondersteun het lijnmanagement (directie en locatiemanagement van de RVE’s) met name op tactisch en operationeel niveau. Bij relevante zaken neem ik deel aan het MT-overleg, strategische beslissingen worden genomen op directieteamniveau (DT-overleg). Van groot belang is het ontwerp en de uitvoering van het management control systeem; worden de bedachte strategieën vanuit het DT behaald? Daarnaast is het voor de Business Controller vooral van belang in de dagelijkse gang van zaken een signalerende rol op zich te nemen. Welke onderwerpen op operationeel niveau hebben een impact op de strategie en sluiten daarbij aan. En vice versa: welke externe ontwikkelingen hebben mogelijk impact op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Zijn de kansen en bedreigingen in beeld en hoe geven wij hier handen en voeten aan?

Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een Business Controller?

Belangrijke vaardigheden van de Business Controller zijn, zoals het tegenwoordig mooi omschreven wordt, te zoeken in de “soft skills”. De Business Controller is een ambivalente positie. Aan de ene kant de “waakhond”, aan de andere kant de “business partner” van directie en management. Naast alle bekende vaardigheden (zoals proactief en analytisch zijn) voor een Business Controller, is het voor mij van groot belang gevoel te hebben voor de verschillende verhoudingen in een organisatie, de processen rondom de patiëntenzorg en het behartigen van de organisatiebelangen vanuit de control oogpunt/functie. Je moet tussen verschillende niveaus kunnen schakelen; dat vereist sterke communicatieve vaardigheden. Een mooi voorbeeld vind ik zelf de uitspraak van Professor Victor Maas, dat de “controllers een beetje als psycholoog moeten gaan denken”. Controllers kunnen pas goed functioneren als zij zich bewust zijn van de manier waarop managers bedrijfseconomische beslissingen nemen. De niet-financiële prikkels zijn minstens zo belangrijk als de financiële prikkels.

Hoe ziet u de toekomst van de Business Controller?

De functie van (Business) Controller is de afgelopen jaren sterk veranderd, er zijn bibliotheken vol over geschreven. Een goede omschrijving vind ik zelf: “van rekenaars naar business partner”. Enige tijd geleden was de HEAD (tevens de controller) met name bezig met het afleggen van financiële verantwoording.

De veranderende rol van de Business Controller is inherent aan de turbulente (zorg)markt. De overgang naar prestatiebekostiging en de daarbij komende complexe wet- en regelgeving, de transities, de processen die op elkaar aan moeten sluiten, de koppeling met de ICT-systemen, het verzamelen van gegevens en zorgen voor begrijpbare managementinformatie (BI-tool) zijn een kleine greep van onderwerpen die impact hebben op de functie als Business Controller. De komende jaren zal deze functie nog meer groeien naar de rol van adviseur voor directie en management.

Wat is uw belangrijkste tip voor toekomstige Business Controllers?

Ik vind het altijd belangrijk om vooraf bij zaken betrokken te worden. Het liefst zit ik aan de “ontwerptafel”. We zijn immers het financiële geweten voor veel mensen en word je pas bij zaken betrokken als er euro’s in het verhaal voorkomen (de rekenaars). Ik vind dat je de toegevoegde waarde van een Business Controller juist aan het begin ligt van… en niet pas bij het eind. Dus eigenlijk zoals bij bovenstaande vraag omschreven je toegevoegde waarde als business partner laten zien aan de organisatie.

 


 

Verkorte Business Controllersopleiding

Sinds 2013 organiseert Euroforum de succesvolle Verkorte Business Controllersopleiding, dé opleiding tot Business Partner.
Deze opleiding versterkt uw kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Op een compacte en interactieve manier leert u wat nodig is om business parter te worden. Niet alleen wat u daar zelf voor moet doen, maar ook hoe de organisatie van de financiële functie u daarbij moet helpen.
Meer informatie over het opleidingsprogramma, de docenten en een sfeerimpressievideo van de opleiding vindt u op de website van de Verkorte Business Controllersopleiding.

Previous ArticleNext Article

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2024