Column door Albert van der Hem, directeur BLIX Consultancy   Het belangrijkste doel van het hoofdstuk energie van het Regeerakkoord is een ambitieuze reductie van de uitstoot van broeikasgassen met minstens 49% in 2030 ten opzichte van het referentiejaar 1990, verankerd in een Klimaatwet. De kolencentrales worden uiterlijk in 2030 gesloten, de subsidiëring van bijstook …
Het bericht Windenergie in het Energieakkoord 2.0 verscheen eerst op Euroforum Blog.