Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit

Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit – 8 november 2017

financiering zorgVoor zorginstellingen neemt het belang van subsidies toe. Budgetten in de gezondheidszorg nemen af en het Ministerie van VWS schuift steeds meer risico’s naar de zorginstellingen toe. Een flink aantal zorginstellingen krijgt hierdoor zelfs de financiering van investeringen niet rond. Een recente blogpost op de website van Actiz licht dit toe. Uitdaging Dat stelt zorg- …

The post Subsidies voor zorginstellingen belangrijker dan ooit appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Gert Jan van ‘t Land

Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen

Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen – 8 november 2017

Subsidies verwervenDecentrale overheden hebben op tal van terreinen projecten die bijdragen aan innovatieve economische groei, duurzame ontwikkelingen en een inclusieve samenleving. De EU helpt u om uw prioriteiten als decentrale overheid werkelijkheid te maken. Op vele beleidsterreinen kunnen projecten worden gecofinancierd door Europese subsidieprogramma’s. Dat schrijft de Vereniging Nederlands Gemeenten in een recente publicatie. De VNG …

The post Gemeenten en andere decentrale overheden kunnen grote subsidies binnenhalen appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Gert Jan van ‘t Land

Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015

Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015

8 november 2017

Jaarrekening1De rechtmatigheidscontrole voor de lokale overheid gaat ingaande 2017 veranderen. Sinds 2004 wordt jaarlijks door de accountant behalve een getrouwheidsonderzoek naar de jaarrekening ook een rechtmatigheidsonderzoek naar de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Accountants moeten nu bij de jaarrekening een accountantsverklaring over getrouwheid èn rechtmatigheid verstrekken. Vóór 2004 toetste de accountant …

The post Zichtbaar rechtmatig – Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten & Provincies 2015 appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Sytzo van der Schaaf

De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens

De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens – 8 november 2017

laptop financieelUitdagingen van de nieuwe public controller De nieuwe uitdaging van de public controller is het grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens, waarmee een organisatie te maken krijgt. Van belang is dan: het opbouwen van de juiste bestanden, het sorteren van de gegevens en het analyseren, en daarna komt pas het verwerken van …

The post De public controller moet meer grip krijgen op de steeds groter wordende hoeveelheid gegevens appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: estherspetter

Wat kenmerkt de Nederlandse Controller?

Wat kenmerkt de Nederlandse Controller? – 8 november 2017

Nederlandse ControllerDe Nederlandse Controller is veel meer dan de ontwerper, inrichter en beheerder van (financiële) informatiesystemen. Hij is vooral ook degene die het management adviseert over het gebruik van die systemen. Hoe passen de cijfers in een planning en control cyclus? Worden de cijfers gebruikt als instrumenten om diverse afdelingsmanagers af te rekenen of juist als …

The post Wat kenmerkt de Nederlandse Controller? appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Ed Vosselman

Is de risk manager een eendagsvlieg?

Is de risk manager een eendagsvlieg? – 8 november 2017

VliegDe risk manager is nog maar een jaar of tien een bestaande functie. Daarvoor konden we het blijkbaar prima zonder. Dus wellicht tijd om de risk manager te ontslaan? Sinds 2008 ben ik risk manager na een aantal jaren in controlling en accountancy. Al meer dan 30 jaar ben ik actief op het terrein van interne beheersing. In …

The post Is de risk manager een eendagsvlieg? appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Gerard Kamps

Risicomanagement: balanceren tussen structuur en cultuur

Risicomanagement: balanceren tussen structuur en cultuur – 8 november 2017

Cultuur is belangrijk Risicodeskundigen benadrukken steeds vaker het belang voor een goede risicocultuur in de organisatie, de zachte kant van risicomanagement. En terecht, bewustwording van risico’s en een cultuur waarin er gehoor is voor risico’s, vormen een belangrijke sleutel tot het succes van risicomanagement. Tegelijkertijd verdient de structuur rondom risicomanagement, de harde kant, blijvende aandacht …

The post Risicomanagement: balanceren tussen structuur en cultuur appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Annemieke Jutte

“Forget about traditional risk management!”

“Forget about traditional risk management!” – 8 november 2017

Onder deze titel heb ik eerder deze maand in Milaan een presentatie gegeven op het congres “Perspectives in Enterprise Risk Management”. De aanwezigen waren vooral beroepsbeoefenaars, adviseurs en wetenschappers uit Europa, Rusland en de USA. Ik stelde een thema aan de orde, dat mij de afgelopen jaren steeds meer is gaan fascineren. Als risicomanagement inderdaad …

The post “Forget about traditional risk management!” appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: Marinus de Pooter

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies

Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies – 8 november 2017

Interview met David Zijlmans, Executive Director EY en spreker van de studiedag Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies.  Wijzigingen jaarverslaggeving 2015 is natuurlijk een heel bijzonder jaar voor de Nederlandse gemeenten en zeker ook voor de provincies. De Nederlandse gemeenten worden in 2015 voor het eerst geconfronteerd met de verantwoording over de decentralisaties in het kader van …

The post Jaarrekeningactualiteiten Gemeenten en Provincies appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Vpb-plicht overheids-ondernemingen: de Europese Commissie beslist!

Vpb-plicht overheids-ondernemingen: de Europese Commissie beslist! – 8 november 2017

Op 18 december 2014 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen (hierna: het wetsvoorstel) aangenomen. Het wetsvoorstel kent een lange voorgeschiedenis en vindt zijn oorsprong in het persbericht van 2 mei 2013 van de Europese Commissie. Daarin werd Nederland formeel voorgesteld om de huidige vrijstelling voor Nederlandse overheidsbedrijven af te schaffen. …

The post Vpb-plicht overheids-ondernemingen: de Europese Commissie beslist! appeared first on SBO Blog.

Go to Source
Author: sbo

Business-Controller.com website is van Euroforum BV. Privacy statement | Cookie statement | Copyright ©2019